Konstituering af bestyrelsen 2020

Så fik vi fordelt posterne i den nye bestyrelse og er klar til at tage fat på 2020

  • Formand: Regnar Knudsen
  • Næstformand: Niels A Nielsen
  • Kassere: Lise Andreasen
  • Sekretær: Tina Søndergaard Jensen
  • 1. Suppleant: Niels Kristian Jensen
  • 2. Suppleant: Jan Rix Jørgensen