Velkommen til urup forsamlingshus

Her kan der festes

Banko aflyst pga. Corona virus

Banko aflyst pga. Corona virus

Urup forsamlingshus følger myndighedernes anvisninger så derfor er banko lukket indtil videre indtil den 10. maj. Informationen om det videre forløb vil blive delt her på Facebook og på vores hjemmeside. Hjælp os med at dele budskabet så ingen kører forgæves. Hilsen bestyrelsen

Ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling 2020

Urup forsamlings hus afholder ordinær generalforsamling mandag den 2. marts kl 19.30 Dagsorden i følge vedtægterne Valg af dirigent/referent/stemmetæller Formandens beretning Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab Indkomne forslag Valg Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år 3 personer i lige år Valg af 1 første og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1 år 2. RevisorLæs mere omOrdinær generalforsamling 2020[…]

Ordinær generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling 2019

Urup forsamlings hus afholder ordinær generalforsamling mandag den 4. marts kl 19.30 Dagsorden i følge vedtægterne Valg af dirigent/referent/stemmetæller Formandens beretning Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab Indkomne forslag Bestyrelsen ønsker at ændre medlemsantallet fra 7 til 5 med deraf følgende ændring til vedtægter Punkt 4: Dagsorden punkt 5 a. Nuværende: Valg af bestyrelsesmedlemmer for 4Læs mere omOrdinær generalforsamling 2019[…]