Velkommen til urup forsamlingshus

Her kan der festes

Pris stigning på udlejning

Pris stigning på udlejning

Vi har desværre været nød til at hæve prisen på udlejning Prisstigningen er gældende fra den 20-09-2022 for alle nye leje kontrakter Prisstigningen skyldes øget omkostninger til varme og strøm. Derudover er omkostningerne til rengøring steget væsentligt. Vi håber at i stadig finder det atraktiv at leje voers forsamlingshus Venlig hilsen Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling 2021

Urup forsamlings hus afholder ordinær generalforsamling mandag den 23. august kl 19.30 Dagsorden i følge vedtægterne Valg af dirigent/referent/stemmetæller Formandens beretning Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab Indkomne forslag Valg Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år 3 personer i lige år 2 personer. Valg af 1 første og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1Læs mere omOrdinær generalforsamling 2021[…]