Velkommen til urup forsamlingshus

Her kan der festes

Ordinær generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling 2021

Urup forsamlings hus afholder ordinær generalforsamling mandag den 23. august kl 19.30 Dagsorden i følge vedtægterne Valg af dirigent/referent/stemmetæller Formandens beretning Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab Indkomne forslag Valg Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år 3 personer i lige år 2 personer. Valg af 1 første og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1Læs mere omOrdinær generalforsamling 2021[…]