Velkommen til urup forsamlingshus

Her kan der festes

Ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling 2020

Urup forsamlings hus afholder ordinær generalforsamling mandag den 2. marts kl 19.30 Dagsorden i følge vedtægterne Valg af dirigent/referent/stemmetæller Formandens beretning Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab Indkomne forslag Valg Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år 3 personer i lige år Valg af 1 første og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1 år 2. RevisorLæs mere omOrdinær generalforsamling 2020[…]