Velkommen til urup forsamlingshus

Her kan der festes

Ordinær generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling 2019

Urup forsamlings hus afholder ordinær generalforsamling mandag den 4. marts kl 19.30 Dagsorden i følge vedtægterne Valg af dirigent/referent/stemmetæller Formandens beretning Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab Indkomne forslag Bestyrelsen ønsker at ændre medlemsantallet fra 7 til 5 med deraf følgende ændring til vedtægter Punkt 4: Dagsorden punkt 5 a. Nuværende: Valg af bestyrelsesmedlemmer for 4Læs mere omOrdinær generalforsamling 2019[…]